Välkommen

Döden kommer, det vet vi, men vi kan göra mycket för att bättre stödja den döende och dess närstående. Vi önskar en gemensam vision för ett bättre, tryggare och mer medkännande slut på livet.

Syftet med Österlenprojektet är att se till att alla i samhället får en god och säker vård och kan leva med värdighet under sina sista år, månader och dagar. Vi fokuserar på en smidig övergång mellan olika vårdformer i Simrishamns kommun, utbildning i palliativ vård och samhällsengagemang.

Tillsammans är vi starkare. Det är därför vi jobbar utan gränser.

Kommande: "Samtalskafé: Livsviktigt snack om döden"

Välkommen till vår först evenemang av 2020!

Vi arrangerar ett "samtalskafé" om döden och livet på Simrishamns Närsjukhuset den 30:e januari (datumet är preliminärt), kl13- 15. Fika och entré är gratis.

Mer information kommer.

Om du vill hjälpa till eller ha idéer till kaféet, skicka ett mejl till Jamie: jamie.woodworth@med.lu.se

Tack för ditt deltagande under 2019!

Ett härligt slut på det gamla året - vi ser fram emot 2020

En stort tack till alla som deltog i Österlenprojektet under 2019. Vi har nu en klarare vision tillsammans och ser fram emot ditt engagemang 2020. Tillsammans bygger vi en mer medkännande, stödjande Simrishamn för alla.

Vår kalendern 2019 slutade med ett tankfullt samtalskafé om Hjalmar Gullberg. Gullbergs sista tid var en gripande historia av svårt lidande, av djupaste kärlek till den älskade Greta Thott och en ofattbar poetisk skaparkraft i väntan på döden. I dikt och bild berättade seniorprofessor Anders Palm om vägen bort. Vi tackar honom för en spännande föreläsning och Q&A.

Välkommen till höstens nätverksträffar!

Visionen för Österlenprojektet är att ordna sammankomster där medborgarna och nyckelpersoner i Simrishamns kommun kan engagera sig för att skapa ett mer stödjande, medkännande samhälle kring personer i hög ålder eller med allvarlig sjukdom och sorg. På träffarna har du möjlighet att komma med idéer och samtalsämnen, lära dig mer om ett specifikt ämne, och framförallt få sällskap av andra som har intressanta erfarenheter och idéer kring frågor som rör livets slut. Under hösten önskar vi få svar på följande frågor: När sjukdom, hög ålder, ensamhet eller döden kommer nära inpå, vet vi då vad vi ska göra för att stödja våra medmänniskor? I den bästa av världar, hur ser ett stödjande samhälle ut kring just dig och dina närmaste?

Träffarna är öppna för alla. Vi bjuder på fika.

Kalender

Alla träffar sker på Österlens Museum (Storgatan 24, Simrishamn), kl.13 - kl.15:30.

23 Oktober:  Gästföreläsning: Professor John MacArtney (Mötet sker i Lund, Medicon Village, Gamla Gästmatsalen, på engelska) 

Professor John MacArtney är sociolog på the University of Warwick. Han ska diskutera utvecklingen av engagemang av civilt samhället i palliativt vård i Storbritannien.

(OBS! AVBOKAD) 6 November: Empati och empatiskt bemötande - datum framflyttas till våren.

20 November:  Ofrivillig ensamhet bland äldre

Många äldre, särskilt 85 +,  upplever en ofrivillig ensamhet. Genom  detta seminarium vill Hospice Österlen och Österlenprojektet  belysa ensamheten bland äldre i Simrishamn.

4 December: Gästföreläsare, Anders Palm – Kärlek–Sjukdom–Död: Fallet Hjalmar Gullberg

Gullbergs sista tid är en gripande historia av svårt lidande, av djupaste kärlek till den älskade Greta Thott och en ofattbar poetisk skaparkraft i väntan på döden. I dikt och bild berättar Anders Palm om vägen bort.

(OBS! AVBOKAD) 18 December: ‘Sista hjälpen’ - datum framflyttas till våren.

Hur ser en palliativ vård ut utan gränser? 

Vi vill skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och av hög kvalitet. Vårt projekt utgår från Simrishamns kommun där vi skapar en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt. Den preliminära projektplanen utgår från ett unikt samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i livets slutskede (kommun, primärvård, Region Skåne, sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer.  

Via ett perspektiv som utgår från folkhälsa och inkluderar civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion” (medkänsla) vill vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård i livets slutskede. Vi vill skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående står tillsammans med patienterna i centrum för projektet som kommer att innehålla en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.