Välkommen

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Döden kommer, det vet vi men vi kan göra mycket för att bättre stödja den döende och dess närstående.

Syftet med Österlenprojektet är att se till att alla i samhället får en god och säker vård och kan leva med värdighet under sina sista år, månader och dagar. Vi fokuserar på en smidig övergång mellan olika vårdformer, i Simrishamn kommun, utbildning i palliativ vård och samhällsengagemang.

Tillsammans är vi starkare. Det är därför vi jobbar utan gränser.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

Hur ser ut en palliativ vård utan gränser? 

Vi vill skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och av hög kvalitet. Vårt projekt utgår från Simrishamns kommun där vi skapar en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt. Den preliminära projektplanen utgår från ett unikt samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i livets slutskede (kommun, primärvård, Region Skåne, sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer.  

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Via ett perspektiv som utgår från folkhälsa och inkluderar civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion” (medkänsla) vill vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård livets slutskede. Vi vill skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående står tillsammans med patienterna i centrum för projektet som kommer att innehålla en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.

[siteorigin_widget class=”Arcane_Postlist_Widget”][/siteorigin_widget]