Social Innovation Kickoff: en vision för ett stödjande samhälle!

På den 30:e augusti 25 personer samlat för att diskutera palliativ vård och stöd i livets slutskede.

Den 30:e augusti var dagen för att starta den “social innovations” delen av Österlenprojektet. Denna del av projektet fokuserar på hur vi kan öka vår medvetenhet och samverkan mellan civil organisationer och allmänheten kring sjukdom, döden, och sorg. Vi var pensionärer, sjukvårdspersonal, representanter från kommunen, SPF, Svenska Kyrkan och Stiftelsen Hospice Österlen och många var medborgare i Simrishamn.

Vi tackar Professor Dag Lundberg och Stiftelsen Hospice Österlen för en intressant föreläsning om vården och livets slut. Och vi tackar alla deltagarna för spännande diskussioner i vår café-workshop: “I den bästa av världar, hur ser ett stödjande samhälle ut i Simrishamns kommun?” Under hösten hoppas vi kunna öka vårt nätverk och fortsätta med samtalen. Framförallt hoppas vi att engagera hela samhället i en förändring i hur vi samtalas kring och tar hand om våra sjuka eller sköra äldre och sörjande medmänniskor. Döden är inte bara en medicinsk händelse – det är också en social händelse.

 


Så vad diskuterade vi egentligen? Vad tänker Simrishamn’s medborgare om livets slutskede i Simrishamn och stöd i samhället? Se neråt.

Lämna ett svar