Våren 2022 – nu drar vi igång igen!

Under våren 2022 har Österlenprojektet, i samarbete med Stiftelsen Hospice Österlen, arrangerat två tillfällen för allmän diskussion om palliativ vård, döden och sorgen i Simrishamn. Efter en lång paus med corona restriktioner, har vi äntligen sätt igång med aktiviteter och har fått tillbaka en mycket positiv reception av lokala medborgare som vill ha mer kunskap om livets slut och kulturell engagemang i ämnet.

Den första evenemang var en lång försenad filmvisning av ”Dödsdansen” följt av en panel diskussion mellan Konstnären Börje Lindberg, filmaren Paul Jackson Wallin, och prästen Natasja Jackson Wallin. ”Dödsdansen” var från början en utställning skapade av Börje som skildrade hans förhållande till sjukdom och döden som företrädde med dans, skulpturer och musik. Medan Paul filmade Börjes konstnärlig process fick han själv en cancer diagnos. Då vände fokusen av filmen till att inte bara uppfatta Börjes utställning, men även Pauls egen sjukdomsförlopp. Filmen, som kallas också för ”Dödsdansen” – är en starkt skildring av att leva i dödens skugga, och konstens förmåga att for livet vidare med kärlek och hopp. Filmvisningen skedde på Kyrkans Hus och cirka 30 personer kommit, vissa från Simrishamn och vissa från andra delar av Skåne. Efter filmen fick deltagarna en stund att samtala om filmen, och frågor som väckts av det. Rummet var uppfyllt av prat och även skratt. Trots att filmen var väldig tungt, många uttryckt att den slutade med en starkt intonering av hopp. Till slut fick Börje, Paul och Natasja reflektera tillsammans om filmnings processen, cancer, rehabilitering, konstens kraft, och mycket mer.

Två veckor senare samlade vi igen att diskutera palliativ vård och döendet vid Simrishamns Bibliotek där Jamie Woodworth (doktorand på Palliativt Utvecklingscentrum), Christer Neleryd (Ordförande på Stiftelsen Hospice Österlen), Dag Lundberg (f.d. ordförande), och Ibe Lager (vice ordförande) höll i en panel diskussion: ”Det sista andetaget är lika viktig som det första”. Vid panelen fick allmänheten tillfälle att ställa frågor om palliativ vård i Simrishamn, och lär sig lite grann om pågående insatser att förbättra vården i livets slut samt en folkhälso-perspektiv på döendet. Cirka 25 personer dök upp. Deltagarna visade mycket intresse, och ställde många frågor/synpunkter som handlade om bl.a. samarbete mellan olike vårdformer i palliativ vård, tillgången till palliativ vård, hemtjänst, brytpunktsamtal, läkarnas utbildning i palliativ vård, och öppenhet till samtal om döden i allmänheten.

På både evenemang såg vi fler som har varit fortsätt engagerade i Österlenprojektet igenom tidigare dödskaféer. Det var glädjande att se att så många hade intresse av att ta samtalet vidare och även föreslå ytterligare aktiviteter. Det finns mycket kraft som vi ska ta vidare till hösten.

I följande, avslutade vi våren med två kurser i Sista Hjälpen. Kursen ägde rum på Skeppet (marin centrumen) med en fin utsikt på hamnen. Vid både tillfällen var solen strålande – som skapad en fin stämning i rummet. Och tack var det att vi hade en ny frivillig och blivande kursledare, Maria-Clara, som följt med och hjälpt åt med fika och andra praktiska saker. Nu i våren utbildade vi total 35 pers i Sista Hjälpen och rekryterade 7 till att bli kursledare med start i hösten. Vi ser fram emot att sprida kursen vidare i Skåne efter sommaren. Håll dig uppdaterad vid Österlenprojektets hemsida eller Palliativt Utvecklingscentrums hemsida (www.palluc.se)!

Lämna ett svar