Engagemang

Vi tror på vikten av att främja ett stödjande samhälle kring döende patienter och deras närstående. Detta betyder att vi ökar kunskapen kring döden, sjukdom och sorg – samt att vi ökar medvetenheten om vad det finns för resurser och hjälp. 

På Österlenprojektets hemsida hittar du information om aktuella evenemang i Simrishamns Kommun som handlar om sociala och kulturella aspekter av åldrande, sjukdom, döden, och sorg. Här finns ett nätverk bestående av alla organisationer, grupper, och institutioner som bidrar till ett mer stödjande samhälle. Där hittar du också våra nätverksträffar och kaféer där alla medborgare får möjlighet att engagera sig, bidra, och diskutera det som är viktigt i livets slut.

 


Tidigare evenemangKickoff_affisch_webbsida


VADARDODEN