Närståendeenkät

Enkät till dig som mist en närstående

Sussis

Den här enkäten består av ett antal frågor och påståenden om det stöd du erhöll de sista månaderna av din närståendes tid i livet samt din upplevelse av vården. Ringa in den siffra som stämmer med din upplevelse eller kryssa i rutan.

Ladda ner: Närståendeenkät