Referenser

Svenskt palliativregister www.palliativ.se

Socialstyrelsen, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4

Eriksson H, Milberg A, Hjelm K, Friedrichsen M. End of Life Care for Patients Dying of Stroke: A Comparative Registry Study of Stroke and Cancer PLoS ONE 2016, 11(2): e0147694. doi:10.1371/journal.pone.0147694

Lindskog M, Tavelin B, Lundström S. Old age as risk indicator for poor end-of-life care quality – A population-based study of cancer deaths from the Swedish Register of Palliative Care. Eur J Cancer 2015 Jul;51(10):1331-9

Martinsson L, Fürst CJ, Lundström S, Nathanaelsson L, Axelsson B. Registration in a quality register: a method to improve end-of-life care–a cross-sectional study. BMJ Open 2012;2(4):e001328

Lundström S, Axelsson B, Heedman PA, Fransson G, Furst CJ. Developing a national quality register in end-of-life care: The Swedish experience. Palliat Med. 2012 Jun;26(4):313-21. Epub före tryck 2011, jul 7

Brännström M, Hägglund L, Fürst CJ, Boman K. Unequal care for dying patients in Sweden – A comparative registry study of deaths from heart disease and cancer.