Samverkan

Styrgrupp

Carl Johan Fürst, professor palliativ medicin, Palliativt Utvecklingscentrum

Christel Wihlborg, medicinskt ansvarig läkare, Palliativ vård och ASIH Ystad

Dag Lundberg, Stiftelsen Hospice Österlen

Christer Neleryd, Stiftelsen Hospice Österlen

Anna Hensen-Taaftegard, Avdelningschef Hälso-och sjukvårdsavdelningen, Simrishamns kommun

Annica Forsgren, avdelningschef vård och omsorg, Simrishamns kommun

Lena Gustafsson, sjuksköterska, Capio, Simrishamn

Hanna Dahl, läkare, Novakliniken Borrby

Helen Petri, läkare, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn

Susanna Tidala, kvalitetsutvecklare, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn