Samverkan

Vi uppmuntrar till mångfald i vår verksamhet. Österlenprojektet består av en styrgrupp i samarbete med frivilligorganisationer och allmänheten.

Styrgrupp

Carl Johan Fürst, professor palliativ medicin, Palliativt Utvecklingscentrum

Christel Wihlborg, medicinskt ansvarig läkare, Palliativ vård och ASIH Ystad

Dag Lundberg, Stiftelsen Hospice Österlen

Christer Neleryd, Stiftelsen Hospice Österlen

Rickard Flodfält, Avdelningschef Hälso-och sjukvårdsavdelningen, Simrishamns kommun

Annica Forsgren, avdelningschef vård och omsorg, Simrishamns kommun

Rickard Fahlström, medicinskt ansvarig läkare, Capio, Simrishamn

Hanna Dahl, läkare, Novakliniken Borrby

Helen Petri, läkare, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn

Irene Axman Andersson, kvalitetsutvecklare, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn