Utbildning

Kompetens i allmän palliativ vård ska finnas inom alla verksamheter som vårdar patienter i livets slutskede. När det gäller kompetens inom specialiserad palliativ vård finns detta tillgängligt inom den specialiserade palliativa vården i Ystad med Simrishamns kommun som upptagningsområde för vård och konsultativt stöd.

Under registerprojektets gång kommer vi att undersöka behovet av kompetenshöjning i palliativ vård och projektet kommer att innehålla en skräddarsydd satsning på utbildningtill all berörd personal kring den döende personen. Detta kommer att ske via multiprofessionella workshops, lokala utbildningar på boenden samt på sjukhuset, samt via de aktiviteter vi ordna tillsammans med allmänheten. Utbildningsaktiviteterna kommer att koordineras via det lokala ASIH teamet (Palliativ vård och ASIH Ystad) och palliativt utvecklingscentrum.